Vågå-sommar 2020

Vågå-sommar 2020

Vågå-sommar 2020 Galleri Ullinsvin og Fjoset i Ullinsvin. Utstillingsperiode 20. juni – 30. august. Ope kvar dag kl 11-17. Stengt måndagar. MERK: Opningstid 18.- 30. august er kl 11-15 (stengt måndagar). I samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) blir det...
X