Opningstider 2020

Kunstutstillinga Vågå-sommar 2020 og fotoutstillingane Laponia og Island er opne 20. juni – 30. august kl 11-17. Utstillingane og Cafe Edvard er stengt på måndagar.

Haustutstillinga vil opne 19. september.

 

Utstillingar og aktivitetar i Ullinsvin sesongen  2020

Kunstutstillinga Vågå-sommar 2020 og fotoutstillingane Laponia og Island er ope kvar dag kl 11-17 i perioda 20. juni-30. august. Galleri Ullinsvin er stengt måndagar.

Cafe Edvard er ope kl 11-17 kvar dag, stengt måndagar.

Musikk i tunet i Ullinsvin kvar torsdag og fredag kl 12.30-13.

Kulturhistorisk vandretur frå Ullinsvin til bygdatunet Jutulheimen kvar fredag kl 13-15 med guide frå Gudbrandsdalsmusea.

Husflid og handverk v/Vågå husflidslag kvar laurdag kl 11-17 fram til 15. august. Sjå og prøv ulike teknikkar.

Den historiske prestegardshagen er alltid open for besøkande.

Sjå meir informasjon under Det skjer.

Spørsmål om Ullinsvin? post@ullinsvin.no el. tlf. 996 93 921

I hovudsesong vil det vere skiftande kunstutstillingar med tilhøyrande formidlingstilbod, Cafe Edvard, guiding, konsertar og andre aktivitetar i Ullinsvin.

Prestgardshågein er alltid ope.

I lågsesongen er det aktivitetar knytt til enkeltståande arrangement.

X