Opningstider 2021

Vårutstillinga med barnekunst vil stå frå 29. april til 7. mai.

Sommarutstillingane opnar 5. juni og står til 5. september. I sommarsesongen vil utstillingane vere opne kvar dag kl 10-17. Besøk utanom ordnær opningstid etter førehandsbestilling.

Haustutstillingane opnar laurdag 18. september. Dei vil vere opne i helgane til ut oktober samt delar av haustferien, ellers etter førespurnad.

Juleutstillinga opnar 26. november og vil stå til utpå nyåret 2022.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 99693921 eller post@ullinsvin.no

Kunstverket til venstre “Hva ligger bak?” av Ingvar Wik Høgås inngjekk i utstillinga Vågå-sommar 2020 i Galleri Ullinsvin.

I hovudsesong vil det vere skiftande kunstutstillingar med tilhøyrande formidlingstilbod, servering i Cafe Edvard, guiding, konsertar og andre aktivitetar i Ullinsvin.

Den historiske prestegardshagen er alltid ope for besøkande.

I lågsesongen er det aktivitetar knytt til enkeltståande arrangement.

X