Opningstider 

Vårutstillinga HOME | HEIM med verk av anerkjende Shwan Dler Qaradaki opnar 2. april. Utstillinga er open for publikum alle helgedagar fram til 22. mai (ikkje helligdagar):

  • Laurdag kl 12 – 15
  • Sundag kl 12 – 15

Påskedagane kl 12 – 15

 

 

Kunstverket til venstre er «Be patient» av Shwan Dler Qaradaki, ei gjenskaping av avslagsbrevet frå UDI på søknad om opphaldstillatelse i Noreg – med orda erstatta av piggtråd.

I hovudsesong sommarstid finn du kunstutstillingar med tilhøyrande formidlingstilbod, servering i Cafe Edvard, guiding, konsertar og andre aktivitetar i Ullinsvin.

Den historiske prestegardshagen er alltid ope for besøkande.

I lågsesongen er det aktivitetar knytt til sesongutstillingar og enkeltståande arrangement.

X