Opningstider 2021

Sommarutstillingane i Ulllinsvin er ope kvar dag kl. 10.00-17.00 frå 5. juni til 5. september 2021. Besøk utanom ordnær opningstid etter førehandsbestilling. 

Cafe Edvard er open kvar dag kl. 11.00-17.00  frå 5. juni-5. september.

Haustutstillingane opnar laurdag 18. september. Dei vil vere opne i helgane til ut oktober samt delar av haustferien, ellers etter førespurnad.

Juleutstillinga opnar 26. november og vil stå til utpå nyåret 2022.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 99693921 eller post@ullinsvin.no

Kunstverket til venstre “Hva ligger bak?” av Ingvar Wik Høgås inngjekk i utstillinga Vågå-sommar 2020 i Galleri Ullinsvin.

I hovudsesong vil det vere skiftande kunstutstillingar med tilhøyrande formidlingstilbod, servering i Cafe Edvard, guiding, konsertar og andre aktivitetar i Ullinsvin.

Den historiske prestegardshagen er alltid ope for besøkande.

I lågsesongen er det aktivitetar knytt til enkeltståande arrangement.

X