Opningstider 2023

Sommarutstillingane 2023 opnar 24. juni 2023 og står til 3. september.

Haustutstillingane 2023 opnar ultimo september og varar til primo oktober.

Jul i Ullinsvin 2023 blir arrangert 25.-26. november.

Vinter og vår 2023 blir det ingen aktivitet i Galleri Ullinsvin grunna oppgradering av galleriet.

Spørsmål? Kontakt Galleri Ullinsvin på [email protected] eller tlf. 94 87 06 89.

Bilde: H.M. Dronning Sonja og Kjell Erik Killi-Olsen i Dronning Sonja KunstStall. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Den kongelige hoff.

 

 

 

I hovudsesong sommarstid finn du kunstutstillingar med tilhøyrande formidlingstilbod, servering i Cafe Edvard, guiding, konsertar og andre aktivitetar i Ullinsvin.

Den historiske prestegardshagen er alltid ope for besøkande.

I lågsesongen er det aktivitetar knytt til sesongutstillingar og enkeltståande arrangement.