Ullinsvinlotteriet UFLAX

LODD OG PRE MIAR:

UFLAX lodd kjøper du i Galleri Ullinsvin. Premiar vil bli publisert her så snart dei er på plass. 

Inntektane frå lotteriet går i si heilheit til tiltak for å utvikle Ullinsvin til ei enno større oppleving og attraksjon for fastbuande og tilreisande.

Trekkinga av lotteriet vil skje under arrangementet Jul i Ullinsvin 26. november 2023. 

Med helsing Samarbeidsutvalet for Ullinsvin

Galleri Ullinsvin

Vågå husflidslag

Gudbrandsdalsmusea

Prestgardshågein

Vågå historielag

Galleri Ullinsvin

Café Edvard