Velkommen til Vågå & Ullinsvin

Opningstider sommaren 2020: Tysdag-søndag kl 11.00-17.00. Måndagar stengt.

Utstillingsperiode sommarutstillingane 2020: 20. juni-30. august.

Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda. Galleri Ullinsvin er eit nytt galleri i Vågå, ferdigstilt i 2019.

Sommaren 2020 vises utstillinga Vågå-sommar 2020 i Galleri Ullinsvin. Dette er ei betydeleg mønstring av norsk kunst. Håkon Bleken, Kjell Erik Killi-Olsen og 19 kollegaer er representert med ulike kunstverk. Alle dei 21 kunstnarane har ein relasjon til Trøndelag, men kunstnarskapa er heilt unike og har ingen felles uttrykksform. Utstillinga presenterer eit breitt spenn av teknikkar, materiale og uttrykksformer. Her kan ein bli kjend med ulike kunstnarskap som viser noko av breidda på kunstscena i dag.

Sommaren 1894 reiste ti unge, norske kunstnarar til Vågå for å måle. Vågå-sommeren 1894 har blitt eit omgrep i norsk kunsthistorie, på same måte som Fleskum-sommeren 1886. No blir det skapt eit nytt innhald til omgrepet «Vågå-sommar». Medan aldersspennet på kunstnarane i 1894 var 17 – 30 år, er det i år 19 – 91 med Håkon Bleken som den eldste og Ingvar Wik Høgås som den yngste.

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin

Café Edvard

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen til Ullinsvin, håpar det gjev meirsmak!

Ei stor takk til

X