Lansering sommarutstilling 2024

Torsdag 7. desember 2023

Gler oss til å fortelje deg kva du har i vente!

Inspirerande Vågå

Fjellbygda Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar og fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Galleri Ullinsvin er ei kulturell storsatsing for at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Nyheitsbrev frå Ullinsvin

Galleri Ullinsvin viser ulike kunstutstillingar gjennom sommarhalvåret. Forutan sjølve galleriet, er det og utstillingar i den gamle låven, låvetrevet, fjoset og fjostrevet, Aurbu, Stabburet og Studeren i Ullinsvin. I lag med øvrige aktivitetar på staden, Cafe Edvard og den historiske prestegardshagen, vil du i Ullinsvin oppleve både kunst, kultur og historie frå gamal og ny tid.

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin opna i 2019. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleriet til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar. Ullinsvin ligg på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

Stor takk til