Separatutstillinger 2023

Kjell Erik Killi-Olsen

H.M. Dronning Sonja

Kunstgalleri | Salsutstillinger | Museum | Café Edvard | Munch i Vågå | Konsertar og foredrag | Historisk hage

Galleri Ullinsvin byr deg det beste frå kunst og kultur, historie og samtid, bygdeliv og høgkultur – smelta saman på ein heilt unik arena. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame, inviterar Galleri Ullinsvin til utstillingar i både stilreine, moderne utstillingslokal og eldre, rustikke bygningar.

Separatutstilling sommaren 2023

H.M. Dronning Sonja

Galleri Ullinsvin | Separatutstilling | Grafiske verk og keramikk | Salsutstilling

H.M. Dronning Sonja er lidenskapeleg oppteken av kunst – både som privat samlar og som utøvande kunstnar med læretid hjå meistarar som Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl. I Galleri Ullinsvin set Dronning Sonja opp si største separatutstilling til no, med grafiske verk og keramikk. Inspirasjon og motiv har ho i hovudsak henta frå den norske naturen. 

I Galleri Ullinsvin møter du fleire sider av kunstnaren og kunstelskaren Dronning Sonja. Til Galleri Ullinsvin er ho sjølv invitert til å stille ut av verdskunstnar Kjell Erik Killi-Olsen.

Separatutstilling sommaren 2023

Kjell Erik Killi-Olsen

Låven | Måleri, teikningar, grafikk og skulpturar | Salsutstilling

Rå og hudlaus, uredd og særeigen, er karakteristikkar som er nytta om målar, grafikar,  bilethoggar og verdskunstnar Kjell Erik Killi-Olsen. Ein av Noreg sine mest profilerte og anerkjende samtidskunstnarar – og ein av få som har oppnådd verkeleg stor internasjonal suksess.

Separatutstillinga i historiske låven i Ullinsvin sommaren 2023, vil både bestå av store måleri og mindre teikningar, grafikk og skulpturar. Nokre av skulpturane vil vere plassert ute i tunet i Ullinsvin – den historiske prestegarden galleriet er del av.

Gudbrandsdalsmusea sommarutstillingar 2023:

Dugurd

– mat og tradisjon i ny og gamal tid

Museumsutstilling i fjoset

I tusenvis av år har Gudbrandsdalen og fjellheimen kring vore matfat og spiskammers. Den rike og levande matkulturen tufta på lokale råvarer er hovudtema for Gudbrandsdalsmusea si utstilling i Ullinsvin sommaren 2023.

BØTE

 – reparasjon av tekstil før og no

Museumsutstilling på fjostrevet

Det er ein trend at fleire vender attende til å reparere eigne klede. Gjerne med eit synleg avtrykk, som ein motreaksjon mot tekstilindustrien og bruk- og kast-samfunnet. Gjennom heile sommaren i Ullinsvin kan publikum oppleva historiske plagg i møte med moderne tekstil, slik dei blir reparert i dag. Det blir også kurs i bøting og reperasjon, både i gamle og nye teknikkar.

Billettprisar 2023

Inngangsbillett Ullinsvin sommaren 2023:

   • Vaksen: 140,-
   • Student: 100,-
   • Barn tom 16 år: Gratis
   • Sesongkort: 500,-

I tilllegg til Galleri Ullinsvin, går ein andel av billetten til Gudbrandsdalsmusea, hagegruppa i Ullinsvin og Vågå husflidslag for deira bidrag til aktivitet i Ullinsvin.

Spørsmål?

Ta kontakt på tlf 948 70 689 eller [email protected]

Nyheit! Motta nyheitsbrev frå Galleri Ullinsvin

* indicates required
E-postadresse

Galleri ULLINSVIN

Galleri Ullinsvin byr deg det beste frå kunst og kultur, samtid og samfunn, bygdeliv og høgkultur – smelta saman på ein unik kulturarena utan like i bygd eller by.

Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleri Ullinsvin til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar.

ULLINSVIN

konsertane

Galleri Ullinsvin er ein unik arena for å oppleve kunst i ulike former.

Konsertserien ULLINSVINkonsertane inviterer til kunstopplevingar og menneskemøte på tvers av sjanger og form, for store og små.

Billettsal på tikkio.com og i galleriet.

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin har i sommarhalvåret skiftande kunstutstillingar. I tillegg til det nye utstillingsbygget Galleri Ullinsvin, er og den gamle låven og fjøset i Ullinsvin sett i stand til utstillingslokale. Til saman gjev desse lokala mange moglegheiter for ulike utstillingar med formidling av kunst, kultur og handverk.

Salsutstillinger

Kvar sommar stillar profilerte kunstnarar ut i Galleri Ullinsvin. Alle verk i utstillingane er for sal. 

Bilete: Verket «Kviteggen» av Ørnulf Opsahl.

Historisk prestegardshage

I Ullinsvin kan du besøke den historiske og autentiske Prestegardshagen, som består av urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Om lag slik hagen framsto då prestefrue Christine Storm Munch skjøtte hagen på 1700-talet.

Café Edvard

Café Edvard er lokalisert i den gamle forpaktarbustaden i Ullinsvin. Alt som blir servert er laga frå botn av, og vi byr på kaffe, andre gode drikkar, kaker og gjærbakst. Kaféen er open i samband med sommarutstillingane i Galleri Ullinsvin.

Namnet Edvard er knytt til kunstnaren Edvard Munch, som hadde farsslekta si buande i prestegarden Ullinsvin i ei lengre periode.

Barn & unge

Barn og unge har eit stort fokus i satsinga i Ullinsvin. Vi legg til rette for aktivitetar som forundrar, inspirerer og gjev skaparlyst og glede.

Målet er ein levande og inkluderande arena, kor barn og unge kan oppleve og lære om kunst, kultur og historie, og la seg inspirere og få moglegheita til å utfalde seg kreativt.

Munch i Vågå

Målar og grafikar Edvard Munch (1863 – 1944) er den mest kjende norske biletkunstnaren internasjonalt. Farsslekta hans var frå Vågå – og Edvard Munch besøkte bygda fleire gonger og let seg inspirere av staden. I Vågå og Ullinsvin kan du gå i Munch sine fotspor.

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin viser ulike kunstutstillingar gjennom sommarhalvåret. Det vil også vere utstillingar i den gamle låven og fjøset i Ullinsvin. I lag med øvrige aktivitetar på staden, Cafe Edvard og den historiske prestegardshagen, vil du i Ullinsvin oppleve både kunst, kultur og historie frå gamal og ny tid.

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin opna i 2019 og inngår i Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleri Ullinsvin til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar. Ullinsvin ligg på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

Café Edvard

Trivelig serveringsstad midt i Ullinsvin der alt blir laga frå botn av. På godversdagar er det fint å ta kaffen med ut i den historiske prestegardshagen.  Tlf  94 87 06 89.

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen!

Stor takk til