Velkommen til Vågå & Ullinsvin

Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda. Galleri Ullinsvin er eit nytt galleri i Ullinsvin, ferdigstilt i 2019.

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin

Café Edvard

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen til Ullinsvin, håpar det gjev meirsmak!

Ei stor takk til

X