Velkomen til Vågå & Ullinsvin

 

Utstillingssesongen 2021

Galleri Ullinsvin er stengt for vinteren. Vårutstillinga er under planlegging, men covid 19-situasjonen gjer at vi førebels må ta atterhald om gjennomføring.

Sommarutstillingane opnar laurdag 5. juni og vil stå til 5. september. Utstillingane vil vere opne kvar dag kl. 11-17. Besøk utanom ordinær opningstid etter bestilling.

Haustutstillingane opnar 18. september, og vil vere opne kvar helg ut oktober.

Informasjon om utstillingsprogram og øvrige aktivitetar kjem.

Galleri Ullinsvin vil gjennom sommarhalvåret ha ulike kunstutstillingar. Det vil også vere utstillingar i den gamle låven og fjøset i Ullinsvin. I lag med øvrige aktivitetar på staden, Cafe Edvard og den historiske prestegardshagen, vil du i Ullinsvin oppleve både kunst, kultur og historie frå gamal og ny tid.

Galleri Ullinsvin opna i 2019 og inngår i Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå. Ullinsvin ligg fint til på ei lita høgde ved Vågå sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

Spørsmål? Ta kontakt på tlf. 99 69 39 21 eller post@ullinsvin.no

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin

Café Edvard

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen til Ullinsvin, håpar det gjev meirsmak!

Ein stor takk til

X