Velkommen til Vågå & Ullinsvin

Haustutstillinga 2020 i Galleri Ullinsvin  består av fotoutstillingane “Angsten har mange ansikter” av Knut Rune Johansson og “Tid og rom” av Tomas Carlström.  Utstillingsperioda er 19. september til 15. november. Utstillinga er open i utvalde helger, samt ved førehandsbestilling.

Sjå nærmare omtale av utstillingane, fotografane og opningstider for utstillinga under “Det skjer”.

Galleri Ullinsvin opna i 2019 og inngår i Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå. Ullinsvin ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

Galleri Ullinsvin vil gjennom hovudsesongen i sommarhalvåret ha ulike kunstutstillingar. Det vil også vere utstillingar i den gamle låven og fjøset i Ullinsvin. I lag med øvrige aktivitetar på staden, Cafe Edvard og den historiske prestegardshagen, vil du i Ullinsvin oppleve både kunst, kultur og historie frå både gamal og ny tid.

 

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin

Café Edvard

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen til Ullinsvin, håpar det gjev meirsmak!

Ei stor takk til

X