Barn og unge i Ullinsvin

Barn og unge har eit stort fokus i satsinga i Ullinsvin. Vi legg til rette for aktivitetar som forundrar, inspirerer og gjev skaparlyst og glede. Målet er ein levande og inkluderande arena, kor barn og unge kan oppleve og lære om kunst, kultur og historie, og la seg inspirere og få moglegheita til å utfalde seg kreativt.

Formidling av kunstutstillingane

I samband med utstillingane som er til kvar tid, blir det laga formidlingsopplegg tilpassa barn og unge der vi presenterer kunstverka og kunstnarane, samt gjerne kombinerer med ein aktivitet som teikning. Vi ynskjer at Ullinsvin skal vere eit naturleg besøksmål for skular og barnehagar.

Kunstworkshops

Galleri Ullinsvin, i lag med Vågå kulturskule og utvalde kunstnarar, arrangerer ulike kunstworkshops for barn og unge. Dette er mogleg takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DNB si ordning “Kunst på programmet”.

1. halvår av 2021 tilbyr vi følgjane kunstworkshops for barn og unge:

30.-31. januar: Glaskunst med arkitektonisk glasdesigner Sigrid Blekastad.

20.-21. februar: Teikning med kunstnar Barbro Bekken.

13. -14. mars: Måling i stort format med kunstnar Kjell Erik Killi-Olsen.

24.-25. april: Akvarell og teikning med flytande tusj med kunstnar Mona Eckhoff Sørmo.

Resultata av dei 4 barnekunstworkshopane skulle vore vist i felles utstilling i Galleri Ullinsvin denne våren, men er utsett inntil vidare pga cov-situasjonen.

Galleri Ullinsvin vil i samarbeid med Vågå kulturskule og ulike kunstnarar arrangere fleire kunstworkshops framover innan ulike område. Takka vere støtte frå Sparebankstiftelsen DNB si ordning “Kunst på programmet” har vi moglegheit til å tilby ei rekkje aktivitetar innan kunstfeltet til barn og unge.

Kreativt sanserom

I det kreative sanserommet i Galleri Ullinsvin kan barn og unge få prøve seg som kunstnarar ved å gjere sine eigne tolkningar av Edvard Munch sine kunstverk gjennom spesialtilpassa teikneprogram. Her blir VR-teknologi brukt på ein spanande og pedagogisk måte. Resultatet er nye, digitale Munch-tolkningar gjennom eit interaktivt og spanande verktøy som VR representerar.

 

Café Edvard

Konsertar og teater

X