Galleri Ullinsvin

Inspirert av «Vågå-sommaren 1894» ynskjer Galleri Ullinsvin å bidra til at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. Satsinga i Galleri Ullinsvin har basis i dette.

Galleri Ullinsvin har i hovudsesongen gjennom sommarhalvåret skiftande kunstutstillingar. I tillegg til det nye utstillingsbygget Galleri Ullinsvin, er og den gamle låven og fjøset i Ullinsvin sett i stand til utstillingslokale. Til saman gjev desse lokala mange moglegheiter for ulike utstillingar med formidling av kunst, kultur og handverk.

Galleri Ullinsvin har eit kunstfagleg råd som innstiller utstillingsprogrammet for Ullinsvin. 

Spørsmål? Ta kontakt på tlf. 94 87 06 89 eller [email protected]

Galleri Ullinsvin skal formidle kunst frå nasjonale, internasjonale og lokale kunstnarar frå både gamal og ny tid.

Galleri Ullinsvin skal bidra til kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter.

Galleri Ullinsvin skal inspirere barn og unge, og gje unge kunstnarar visningsmoglegheiter.

Galleri Ullinsvin skal vere ein viktig bidragsytar og formidlingsarena for kunst av god kvalitet i Gudbrandsdalen.