Kulturopplevingar i Gudbrandsdalen

I Gudbrandsdalen finn du kultur, kunst og kulturarv frå øvste hylle. Gjer reisa di til Ullinsvin til ei kulturell oppdagingsferd!

Peer Gynt på Gålå

              Den spektakulære kulturfestivalen står bak utandørsteateret Peer Gynt på Gålå, Høgfjellskonserten                           Ved Rondane og ei lang rekke andre kulturopplevingar.

Ringebu Prestegard

Kulturperla Ringebu Prestegard ligg vakkert til i dalsida like ved Ringebu stavkyrke, og husar kunstgalleri og vakker prestegardshage.

Harpefoss Hotell

Kunstnarresidens og arrangør av utstillingar, workshops og heilårsbasert program innan stadskunst.

Lillehammer Kunstmuseum

Einaste kunstmuseum i Innlandet. Utstillingar med nasjonal relevans og internasjonal profil.

Maihaugen

Maihaugen på Lillehammer er eit kulturhistorisk museum og Norges største friluftsmuseum. 

Munchstader

Nettverk av stader knytt til Edvard Munch med tematiske opplevingar knytt til Munch sin kunst og liv.