Ullinsvin gamle prestegard

Ullinsvin har røt attende til førkristen tid. Den gamle prestegarden byr deg det beste frå kunst og kultur, historie og samtid, bygdeliv og høgkultur – smelta saman på ein heilt unik arena. Krumtappen Galleri Ullinsvin inviterer kvart år til utstillingar med nokre av dei fremste kunstnarane i landet. 

Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum med umiddelbar nærleik til to andre kulturhistoriske sentrum, Vågåkyrkja og Jutulheimen bygdamuseum. 

Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame, inviterar Galleri Ullinsvin til utstillingar i stilreine, moderne utstillingslokal og eldre, rustikke bygningar.

Ullinsvin gamle prestegard består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda. Bygga er fordelt på eit inntun og eit uttun toppa med den unike hagen etter Edvard Munch si oldemor, prestefrue Christine Storm Munch.  

I Ullinsvin kan du besøke den historiske prestegardshagen, som består av både urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Kunstnaren Edvard Munch hadde farsslekta si frå Ullinsvin, dei heldt til i prestegarden i over 80 år – og i dag ber kaféen på tunet sjølvsagt namnet Edvard.

I husa kring tunet på Ullinsvin er det mykje aktivitet med fire generasjonar friviljuge i samspel og leik, arbeid og læring året rundt. 

Galleri Ullinsvin vart offisielt opna sommaren 2019 av Kronprinsparettt

Gler oss til å vise deg alt Ullinsvin har å by på!ngs.

UTSTILLINGSLOKAL ULLINSVIN:

Galleriet

  • Moderne kunstgalleri med galleributikk og sanserom for barn

Låven:

  • Historisk tømmerlåve innreia som galleri

Stabburet: 

  • Historisk stabbur innreia til utstillingslokal

Fjoset og Fjostrevet:

  • Utstillingslokal for Gudbrandsdalsmusea

Låvetrevet: 

  • Utstillingslokal for Vågå Historielag

Kunstgalleri  |  Salsutstillinger  |  Museum  |  Café Edvard  |  Munch i Vågå  |  Kurs & konsertar  |  Historisk urtehage

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin har i sommarhalvåret skiftande kunstutstillingar. I tillegg til det nye utstillingsbygget Galleri Ullinsvin, er og den gamle låven og fjøset i Ullinsvin sett i stand til utstillingslokale. Til saman gjev desse lokala mange moglegheiter for ulike utstillingar med formidling av kunst, kultur og handverk.

Salsutstillinger

Kvar sommar stillar profilerte kunstnarar ut i Galleri Ullinsvin. Alle verk i utstillingane er for sal. 

Bilete: Verket «Kviteggen» av Ørnulf Opdahl.

Historisk prestegardshage

I Ullinsvin kan du besøke den historiske og autentiske Prestegardshagen, som består av urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Om lag slik hagen framsto då prestefrue Christine Storm Munch skjøtte hagen på 1700-talet.

Café Edvard

Café Edvard er lokalisert i den gamle forpaktarbustaden i Ullinsvin. Alt som blir servert er laga frå botn av, og vi byr på kaffe, andre gode drikkar, kaker og gjærbakst. Kaféen er open i samband med sommarutstillingane i Galleri Ullinsvin.

Namnet Edvard er knytt til kunstnaren Edvard Munch, som hadde farsslekta si buande i prestegarden Ullinsvin i ei lengre periode.

Barn og unge

Barn og unge har eit stort fokus i satsinga i Ullinsvin. Vi legg til rette for aktivitetar som forundrar, inspirerer og gjev skaparlyst og glede.

Målet er ein levande og inkluderande arena, kor barn og unge kan oppleve og lære om kunst, kultur og historie, og la seg inspirere og få moglegheita til å utfalde seg kreativt.

Munch i Vågå

Målar og grafikar Edvard Munch (1863 – 1944) er den mest kjende norske biletkunstnaren internasjonalt. Farsslekta hans var frå Vågå – og Edvard Munch besøkte bygda fleire gonger og let seg inspirere av staden. I Vågå og Ullinsvin kan du gå i Munch sine fotspor.

Nyheit! Motta nyheitsbrev frå Galleri Ullinsvin

* indicates required
E-postadresse

Galleri Ullinsvin – ein arena for møte mellom ny og gamal tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Vil du vere med, så heng deg på som mottakar av nyheitsbrev!

Ullinsvin Drift AS er ansvarleg for drift av Galleri Ullinsvin og tilhøyrande aktivitetar i Ullinsvin.

Øvrige aktørar i Ullinsvin:

  • Gudbrandsdalsmusea avdeling Vågå med Norddalsarkivet og Folkemusikkarkivet
  • Stiftelsen Norsk Kulturarv
  • Vågå husflidslag som leiger hovudbygningen til sine aktivitetar.

Vågå historielag eig bygningane i den gamle prestegarden Ullinsvin.

Opplysningsvesenets Fond eig grunnen

Satsinga i Ullinsvin er basert på Masterplan for Ullinsvin (2017). Målet er å synleggjere og vidareutvikle kunst- og kulturbygda Vågå.

Café Edvard

Barn og unge i Ullinsvin