Om Ullinsvin

Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå, ligg fint til på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum med umiddelbar nærleik til to andre kulturhistoriske sentrum, Vågåkyrkja og Jutulheimen bygdamuseum. Ullinsvin består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda, fordelt på eit inntun og eit uttun. Galleri Ullinsvin er eit nytt  galleri i Ullinsvin, ferdigstilt i 2019. Formidling av kunst, kultur og historie både frå eldre og ny tid, vil stå i fokus i Ullinsvin.

I Ullinsvin kan du besøke den historiske prestegardshagen, som består av både urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Kunstnaren Edvard Munch hadde farsslekta si frå Ullinsvin, dei heldt til i prestegarden i over 80 år. I prestegardshagen kan du sjå bysta av Edvard Munch laga av skulptøren Jo Visdal (frå Vågå), besøke urtehagen til oldemor Christine Storm Munch og lytte til høyrespelet «Oldemors portrett». Du kan også besøke Cafe Edvard i Ullinsvin, med meny basert bl.a. på oldemor Christine sine oppskrifter.

I det digitale sanserommet kan barn og unge få gjere sine eigne tolkningar av Edvard Munch sine kunstverk gjennom spesialtilpassa teikneprogram og VR-teknologi.

Galleri Ullinsvin stod ferdig til sommaren 2019 med offisiell opning den 19. september. Krinprinsparet stod for opninga. Fotografen Morten Krogvold, som har halde fotoworkshops i Vågå i 30 år, hadde opningsutstillinga i Galleri Ullinsvin. 

Utstillingar i Ullinsvin sidan 2019:

Galleri Ullinsvin:

 • Hausten/vinteren 2019-2020: “Stille lys” med Morten Krogvold.
 • Sommaren 2020: “Vågå-sommar 2020” – kollektivutstilling med 21 kunstnarar.
 • Hausten 2020: “Angsten har mange ansikter” med Knut Rune Johansson og “Tid og rom” ved Tomas Carlström.
 • Sommaren 2021: “HamsunFantasier” – kollektivutstilling med 26 kunstnarar.
 • Hausten 2021: “Tulipanvariasjoner” med Tore Lund-Blindheim og “Når trærne blir mine” med Ingvar Moi.
 • Vinterutstilling 2021/2022: “Kjell Andersen- 80 år med fotografi”.
 • Vårutstilling 2022: “HOME I HEIM” med Shwan Dler Qaradaki.
 • Sommaren 2022: Separatutstilling med Ørnulf Opdal.

 Låven i Ullinsvin:

 • “Island-kontrastenes land” og “Laponia-storslagen stillhet” ved Erlend og Orsolya Haarberg (2020).
 • “Homo Gudbrandalus” med Anna M.S. Gudmundsdottir (2021).
 • “Hommage til Hanna og Thekla Resvoll” v/ Ingunn Bakke og Eva K. Berge (2022).

Fjoset i Ullinsvin:

 • “Vågå-sommar 2020”, sommarutstilling 2020.
 • “Vevkunst i møte med måleri” – Rakel Onsum Berg og Trygve Haakenstad”, sommarutstilling 2021 (arr: Gudbrandsdalsmusea).
 • ” I glede og sorg”, folkemusikkutstilling, sommaren 2022 (arr: Gudbrandsalsmusea).

Det er Vågå historielag som eig bygningane i den gamle prestegarden Ullinsvin og Opplysningsvesenets Fond som eig grunnen. Ullinsvin Drift AS er ansvarleg for drift av Galleri Ullinsvin og tilhøyrande aktivitetar i Ullinsvin. Øvrige aktørar i Ullinsvin er Gudbrandsdalsmusea avd. Vågå med Norddalsarkivet og Folkemusikkarkiv og Stiftelsen Norsk Kulturarv, som leiger kontorlokale på staden, samt Vågå husflidslag, som leiger hovudbygningen til sine aktivitetar.

Satsinga i Ullinsvin er basert på Masterplan for Ullinsvin (2017) og målet er å synleggjere og vidareutvikle kunst- og kulturbygda Vågå.

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen til Ullinsvin, håpar det gjev meirsmak!

Café Edvard

Barn og unge i Ullinsvin

X