UTSTILLINGER

22. juni – 8. september 2024

Galleri Ullinsvin byr deg det beste frå kunst og kultur, historie og samtid, høgkultur og bygdeliv – smelta saman på ein heilt unik arena. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame, inviterar Galleri Ullinsvin til utstillingar i både stilreine, moderne utstillingslokal og eldre, rustikke bygningar.

Sommaren 2024 byr vi inn til heile fire utstillingar – ei av dei gruppeutstillinga «Håndlagde historier». 

«Håndlagde historier» er hovudutstillinga sommaren 2024 i Ullinsvin. 

Ullinsvin gamle prestegard - kunst og kultur frå øvste fjellhylle:

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin har sommar og haust skiftande kunstutstillingar. I tillegg til det nye utstillingsbygget Galleri Ullinsvin, er og den gamle låven, fjøset og stabburet i tunet på Ullinsvin sett i stand til utstillingslokale. Til saman gjev desse lokala mange moglegheiter for ulike utstillingar med formidling av kunst, kultur og handverk.

Salsutstillinger

Kvar sommar og haust stillar profilerte kunstnarar ut i Galleri Ullinsvin. Alle verk i utstillingane er for sal. 

Historisk prestegardshage

I Ullinsvin kan du besøke den historiske og autentiske Prestegardshagen, som består av urtehage, staudebed, rosebed, fjellhage og ulike tre og buskar. Om lag slik hagen framsto då prestefrue Christine Storm Munch skjøtte hagen på 1700-talet.

Café Edvard

Café Edvard er lokalisert i den gamle forpaktarbustaden i Ullinsvin. Alt som blir servert er laga frå botn av, og vi byr på kaffe, andre gode drikkar, kaker og gjærbakst. Kaféen er open i samband med sommarutstillingane i Galleri Ullinsvin.

Namnet Edvard er knytt til kunstnaren Edvard Munch, som hadde farsslekta si buande i prestegarden Ullinsvin i ei lengre periode.

Barn & unge

Barn og unge har eit stort fokus i satsinga i Ullinsvin. Vi legg til rette for aktivitetar som forundrar, inspirerer og gjev skaparlyst og glede.

Målet er ein levande og inkluderande arena, kor barn og unge kan oppleve og lære om kunst, kultur og historie, og la seg inspirere og få moglegheita til å utfalde seg kreativt.

Munch i Vågå

Målar og grafikar Edvard Munch (1863 – 1944) er den mest kjende norske biletkunstnaren internasjonalt. Farsslekta hans var frå Vågå – og Edvard Munch besøkte bygda fleire gonger og let seg inspirere av staden. I Vågå og Ullinsvin kan du gå i Munch sine fotspor.

Galleri ULLINSVIN

Galleri Ullinsvin byr deg det beste frå kunst og kultur, samtid og samfunn, høgkultur og bygdeliv – smelta saman på ein unik kulturarena utan like i bygd eller by. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleri Ullinsvin til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar.

Les meir

Inspirerande Vågå

Vågå har gjennom tidene trekt til seg kunstnarar, fotografar, musikarar og handverkarar med sin vakre natur, kulturlandskapet, rike kulturarv, byggeskikk, menneska og ljoset. Målet er at Vågå også i framtida skal vere ein viktig stad for kunstopplevingar, kreativ utfalding og gode menneskemøter både for profesjonelle og amatørar, unge og gamle. 

Galleriet | Gruppeutstilling ni kunstnarar

Håndlagde historier

Verda er meir komplisert enn våre sanningar om ho. Ni nasjonalt og internasjonalt anerkjende kunsthandverkarar frå Innlandet nyttar hendene til å fortelje sine historier. 

 

 

 

Låven | Separatutstilling Tone Dietrichson

Assosiasjoner og meditasjoner over Peer Gynt 

«Siden begynnelsen av 2000-tallet har Tone Dietrichson fordypet seg i Ibsens dramatikk, en lidenskap som danner utgangspunktet for et kunstnerisk virke innenfor medier som skulptur, maleri, grafikk og installasjoner. De eksistensielle spørsmålene Ibsens litteratur inneholder, relateres til vår egen samtid og kan omhandle temaer som livssmerte, lengsel, livsløgn og den hårfine balansen mellom frihet og ansvar. Dietrichson er en litterær kunstner som arbeider innenfor en figurativ tradisjon med detaljrike komposisjoner hvor det transcendentale avstemmes mot det naturnære og jordiske».

Kunsthistorikar og kurator for utstillinga, Tone Lyngstad Nyaas

Fjoset og Fjostrevet

LIN – ei fiberrik og framtidsretta kulturreise 

Stuttreist. Slitesterk. Staseleg. Frå dei gamle egyptiske faraoene, via kongeleg luksus og magiske ritual til levande kulturtradisjonar i Gudbrandsdalen, går bruken av tekstilet lin som ei grøn renning gjennom kulturhistoria.
 
Utstillinga LIN. Frå frø til tråd vev saman dei mange trådane spunne ut av vår eldste kulturplante – med publikumsaktiviteter og foredrag, dyrking og slått, spinning og søm, marknad og seminar. Kan det utryddingstrua tekstilet lin få si renessanse i det grøne klesskiftet?

Stabburet | Separatutstilling Orsolya Haarberg

Stille natur

Frå små detaljer til storslåtte scener – magien trer fram gjenom lågmælte farger og reine liner. i nordiske landskap

Det skjer i Ullinsvin

Galleri Ullinsvin viser ulike kunstutstillingar gjennom sommarhalvåret. Det vil også vere utstillingar i den gamle låven og fjøset i Ullinsvin. I lag med øvrige aktivitetar på staden, Cafe Edvard og den historiske prestegardshagen, vil du i Ullinsvin oppleve både kunst, kultur og historie frå gamal og ny tid.

Galleri Ullinsvin

Galleri Ullinsvin opna i 2019 og inngår i Ullinsvin, den gamle prestegarden i Vågå. Med den urgamle prestegarden Ullinsvin som rame og fundament, inviterar galleri Ullinsvin til moderne utstillingslokal med topp kunstnarar og kulturopplevingar. Ullinsvin ligg på ei lita høgde ved Vågåmo sentrum og består av totalt 13 bygningar, dei fleste freda.

Café Edvard

Trivelig servering midt i Ullinsvin. Alt laga frå botn av. Tlf 41 55 12 02.

Ullinsvin – gamal og ny tid, påfyll for alle sansar, møteplass for store og små. Velkomen!

Stor takk til