Verk: Profeten (2023)

Tone Dietrichson

Assosiasjoner og meditasjoner over Peer Gynt

Låven  | Salsutstilling

Verk frå utstillinga:

Alt du går forbi

Størrelse: 370×250 cm.

Materiale: Gips, gasbind.

Musikk til verket komponert av Terje Isungset.

Solveig

Olje og akryl på lerret, støypt hand i steingips, skrue, hår.

Den Fremmede

Grafikk, handkolorert.

Vi er tankene du aldri tenkte

Materiale: Papir, lim, structura natural, lerret, blindramme, tråd og oljemåling.

Keiseren av selvet

Materiale: Malt staur, betong, papir, ståltråd, lakk, lim, paste natural, gipsbandasje, oljemåling og søm.

Kommer ikke kjernen snart frem III

Det unike og verdiskapende ved Tone Dietrichsons virke er at hun formidler Ibsens aktualitet i vår tid hvor eksistensielle problemstillinger trekkes frem fra dypet av samfunnsmessige tabuområder.

Kunsthistorikar Tone Lyngstad Nyaas, kurator for utstillinga.

  Assosiasjoner og meditasjoner over Peer Gynt

  Låven | Separatutstilling

  Biletkunstnar Tone Dietrichson (1957) starta si tolking av Henrik Ibsen sine verk i 2001.

  Gjennom verka utstilt i Låven i Galleri Ullinsvin undersøker Dietrichson dei djupare laga
  i Peer Gynt. Dietrichson går nye kunstneriske vegar gjennom installasjonar, skulpturar og
  materialarbeid i tillegg til måleri og grafikk. Dietrichson søkjer å fremme Ibsen sin litteratur på ein vedgåande, dagsaktuell og tidlaus
  måte ved å synleggjere sjeledrama, spørsmål og tematikk som ligg i verka.

  Tone Dietrichson 

  Dietrichson er utdanna bilethoggar, men har sidan midten av 90-talet via sitt arbeid til grafikk og måleri. Dietrichson arbeidar klassisk med sine motiv. Ho fordjupar seg i ljos og skugge, både visuelt og i menneskesinnet. Mykje av sitt kunstnariske virke har Dietrichson via Henrik Ibsen sitt litterære univers. 

  Foto: Gro Jarto