Ni internasjonalt anerkjende kunstnarar frå Innlandet

Håndlagde historier

Galleriet  | Gruppeutstilling

Verda er meir komplisert enn våre sanningar om ho. Ni nasjonalt og internasjonalt anerkjende kunsthandverkarar frå Innlandet nyttar hendene til å skape kunst som fortel deira historier.

Smakebitar frå utstillinga i Ullinsvin:

Kari Håkonsen

Hildring. Foto: Morten Brun

Torbjørn Kvasbø

Gul stakk. Foto: Thomas Tveter

Liv Blåvarp

Halssmykke

Kari Mølstad

Curve II. Foto: Jørn Hagen

Vidar Koksvik

Akaso. Foto: Morten Brun

Tor Alex Erichsen

Monday – a small world.

Ragnhild Enge

Bondebryllup. Foto: Tobias Nordvik.

Ingun Kleppan

Hommage til Harriet Backer. Foto: Ingun Kleppan.

Inga Blix

Rød. Foto: Tobias Nordvik.

Håndlagde historier

Smykke | Glaskunst | Tekstil | Keramikk

Utstillinga rommar til saman 73 kunstverk, fleire produsert særskild for denne utstillinga. Kurator er Ingrid Blekastad.

Håndlagde historier blir vist i perioda 22. juni til 8. september 2024.

Utstillinga Håndlagde historier er utvikla i samarbeid med Kunstbanken senter for samtidskunst.

Håndlagde historier - skapt av ni internasjonalt anerkjende kunstnarar frå Innlandet:

Kari Håkonsen

I grenseland mellom kunst, håndverk og design arbeider Håkonsen med skulpturelle og funksjonelle objekter i både blåst og frihåndsformet glass. 

Torbjørn Kvasbø

Keramikar Torbjørn Kvasbø har gjennom 40 år utforska kunsthandverket og søkt ny kunnskap og moglegheiter knytt til leire som materiale, brenneteknikkar, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur.

Kari Mølstad

Glasblåsar og glaskunstnar Kari Mølstad skaper funksjonelle objekt så vel som unike kunstverk. I sine verk hentar Mølstad inspirasjon frå naturen sine forandringer og omgivnadene hennar, og frå materialet i seg sjøl – forma til teknisk perfeksjon.

Ragnhild Enge

Ragnhild Enge arbeider med vev i forlenginga av gobeleng-tradisjonen, ein særskild arbeidskrevjande teknikk ein finn i veggteppe frå 1600-talets Frankrike. Motiva er abstrakte, og teppa er kjenneteinka av lag på lageffekt.

Liv Blåvarp

Smykkekunstnar Liv Blåvarp er ei av Noreg sin mest fremtredande, anerkjende og internasjonalt kjende smykkekunstnarar.  I fleire av verka trossar Blåvarp dei ibuande kvalitetene til sine signaturmaterial i spektakulære komposisjonar som er nesten uverkelige i fargene, formene og måten materiala er nytta på.

Vidar Koksvik

Glasskunstner Vidar Koksvik har gjort seg synleg i mange samanhengar med sine særprega glasgjenstandar. Koksvik blir omtalt som fremtidsretta, original og visjonær – og behersker ulike teknikkar med stor virtuositet. 

Tor Alex Erichsen

Keramikar Tor Alex Erichsen er kjend for sine dreide krukker i kvit hollandsk leire. Dekoren som dekker heile overflata, er utførd med stempel. 

Ingun Kleppan

Smykkekunstnar Ingun Kleppan er oppteken av å skape smykke til ulike behov og høve. Drivkrafta er materialet, som steinar, perler,  vakre objekt som fangar hennar merksemd eller ei tekst som skal visualliserast.

Inga Blix

Inga Blix arbeider med tekstil som utgangspunkt. Arbeida hennar er formelle eksperiment, på same tid konseptuelt presise og visuelt komplekse. Blix arbeider med handfarga ullstoff i en teknikk der elementa blir sydd samman for hand.