Jul i Ullinsvin 2020

28.- 29. november blir det Jul i Ullinsvin, som vil bestå av julemarknad med husflid, handverk og mat, ulike aktivitetar knytt til jul i både gamal og ny tid, kunstutstilling i Galleri Ullinsvin, konsertar osv. Følg Jul i Ullinsvin på Facebook for meir info. eller kontakt post@ullinsvin.no el. tlf. 996 93 921.

Åpningstider

Café Edvard

X