Vågå-sommar 2020

Galleri Ullinsvin og Fjoset i Ullinsvin. Utstillingsperiode 20. juni – 30. august. Ope kvar dag kl 11-17. Stengt måndagar. MERK: Opningstid 18.- 30. august er kl 11-15 (stengt måndagar).

I samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) blir det storstilt mønstring av trøndersk kunst i Ullinsvin med Håkon Bleken og Kjell Erik Killi-Olsen i spissen saman med 20 andre kunstnarar. Dette vil gje ei unik moglegheit til å oppleve eit breitt spekter av trønderske kunstnarar i samtida som presenterer eit stort spenn av teknikkar, materiale og uttrykksformer. Følgjande kunstnarar er representert:

 • Håkon Bleken
 • Kjell Erik Killi-Olsen
 • Anne-Karin Furunes
 • Egil Bauck-Larssen
 • Julie Ebbing
 • Sverre Koren Bjertnæs
 • Bella Da Silva Buxbom
 • Christer Glein
 • Therese Myran
 • Tore Eidebakk Reisch
 • Marius Amdam
 • Per Stian Monsås
 • Mishi Foltyn
 • Martin Palmer
 • Andreas Fortes
 • Andreas Widerøe Hagen
 • Håvard Stamnes
 • Ingvar Wik Høgås
 • Turid Kvålsvoll
 • Håvard Homstvedt
 • Per Formo

Åpningstider

Café Edvard