Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir 

Gudmundsdottir jobbar med installasjonar, måleri, teikning og foto. Ho deltok som ein av dei fyrste norske kunstnarane på Manifesta biennalen allereie i 2002, og har hatt ei lang rekkje utstillingar i inn- og utland, bl.a. Henie Onstad kunstsenter, Astrup Fearnley Museet, Galleri Brandstrup, Living Art Museum, OK Center of Contemporary Art, Linz, Reykjavik og Sørlandets Kunstmuseum. Ho har utført ei rekkje kunst i offentleg rom-prosjekt og større oppdrag for bl.a. DnB sitt nye hovudkontor i Bjørvika og Universitetet i Stavanger.

Sidan 2010 har Gudmundsdottir vore med på etableringa av Harpefoss hotell  som kunstsenter og artist-in-residency program. Hun har delteke på haustutstillinga i 2018, og hatt separatutstilling ved Dropsfabrikken galleri i Trondheim og Tegnerforbundet i Oslo. Gudmundsdottir er innkjøpt av Oslo Kunstfond, samt presentert i fleire offentlege og private samlingar. 

Til Ullinsvin kjem Gudmundsdottir med utstillinga “Homo Gudbrandalus”, der ho tek utgangspunkt i sine 10 år som kunstnar i Gudbrandsdalen. I hovudsak vil alle verk bli laga til denne utstillinga.

Låven, Ullinsvin

Utstillingsperiode: 5. juni – 5. september 

Opningstid: Kvar dag kl. 11-17

Portrett: Johnny Nordskog

Øvrige foto: Dan Mariner

Åpningstider

Café Edvard

X