Det skjer

Utstillingssesongen 2021

 

Galleri Ullinsvin er no stengt for vinteren.

Vårutstillinga er under planlegging, men covid 19-situasjonen gjer at vi førebels må ta atterhald om gjennomføring.

Sommarutstillingane opnar laurdag 5. juni og vil stå til 5. september. Utstillingane vil vere opne kvar dag kl 11-17. Besøk utanom ordinær opningstid etter førehandsbestilling. 

Haustutstillingane opnar laurdag 18. september, og vil i hovudsak vere opne i helgane til ut oktober, samt i haustferien.

Informasjon om utstillingsprogram og øvrige aktivitetar kjem.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 99693921 eller post@ullinsvin.no

Har du spørsmål om Ullinsvin, ta kontakt på
tlf. 99 69 39 21 eller e-post: post@ullinsvin.no

X