Utstillingar i Ullinsvin 2020

Vågå-sommar 2020

Galleri Ullinsvin og Fjoset i Ullinsvin. Utstillingsperiode 20. juni – 30. august. Ope kvar dag kl 11-17. Stengt måndagar.

I samarbeid med Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) blir det storstilt mønstring av trøndersk kunst i Ullinsvin med Håkon Bleken og Kjell Erik Killi-Olsen i spissen saman med 20 andre kunstnarar. Dette vil gje ei unik moglegheit til å oppleve eit breitt spekter av trønderske kunstnarar i samtida som presenterer eit stort spenn av teknikkar, materiale og uttrykksformer. Følgjande kunstnarar er representert:

 • Håkon Bleken
 • Kjell Erik Killi-Olsen
 • Anne-Karin Furunes
 • Egil Bauck-Larssen
 • Julie Ebbing
 • Sverre Koren Bjertnæs
 • Bella Da Silva Buxbom
 • Christer Glein
 • Therese Myran
 • Tore Eidebakk Reisch
 • Marius Amdam
 • Per Stian Monsås
 • Mishi Foltyn
 • Martin Palmer
 • Andreas Fortes
 • Andreas Widerøe Hagen
 • Håvard Stamnes
 • Ingvar Wik Høgås
 • Turid Kvålsvoll
 • Håvard Homstvedt
 • Per Formo

Spørsmål om Ullinsvin? post@ullinsvin.no eller tlf. 99 69 39 21.  

Laponia – storslagen stillhet  |  Island – kontrastenes land

Låven i Ullinsvin. Utstillingsperiode 20. juni – 30. august. Ope kvar dag kl 11-17. Stengt måndagar.

Laponia   – storslagen stillhet

Mellom 2013 og 2017 var Erlend og Orsolya Haarberg over sju månader i telt i villmarka i Laponia. Prosjektet, som starta med eit oppdrag frå National Geographic i 2013,  resulterte i ei bok frå eit av Skandinavia sine villaste og minst tilgjengelege område. Lange turar i dette landskapet har prega både Erlend og Orsolya – det vart ein stad kor dei fann stillheit og indre ro i dagens travle verd. Utstillinga viser deira tolkingar av stillheita i naturen, alt frå storslåtte vyer til små, nærast usynlege detaljar.

Island – kontrastenes land
Orsolya og Erlend var til saman ti månader på Island under sitt fyrste store fellesprosjekt. Gjennom fire årstider fekk dei oppleve Island sine mange ansikt, med unikt ljos, ver, landskap og dyreliv. Noko som gjorde eit stort inntrykk var alle dei store kontrastane dei fann under opphaldet: frå glødane vulkanar til kalde isbrear, karrige høgfjellssletter til frodige blomsterenger, støyande fuglefjell til den totale stillheit, og små oaser av fargeprakt i det ellers grå landskapet. Du vil få sjå eit utval av desse bilda –  mange av dei prisbelønte – i stort format under denne utstillinga.

Fotografar: Orsolya Haarberg & Erlend Haarberg. www.haarbergphoto.com

Spørsmål om Ullinsvin? post@ullinsvin.no eller tlf. 99 69 39 21.  

Jul i Ullinsvin 2020

28.- 29. november blir det Jul i Ullinsvin, som vil bestå av julemarknad med husflid, handverk og mat, ulike aktivitetar knytt til jul i både gamal og ny tid, kunstutstilling i Galleri Ullinsvin, konsertar osv. Følg Jul i Ullinsvin på Facebook for meir info. eller kontakt post@ullinsvin.no el. tlf. 99693921.

Har du spørsmål om Ullinsvin, ta kontakt på
tlf. 996 93 921 eller e-post: post@ullinsvin.no

X